For HINDI version click here      AICTE Mandatory Disclosure click here       e-Newsletter click here      UoH Webmail Click click here      How to reach click here      Guide Map click here
   

Students Corner

Ph.D. (Materials Engineering)

Admitted during the academic year 2009-10

V. Sreedevi
R. Raj Kumar
D. Srinivas rao
U. Ashok Kumar
Mokhtar Ali
K. Rajeswari (External)
Y. Krishna Priya (External)
Ch. Leela Pydi Pavithra (External)
P. Sai Venkata Pramod Kumar (External)
M. S. Archana (External)

Admitted during the academic year 2010-11

J. Paul Praveen
G. Venkata Ramana
Sandra Dias
R. Naresh Kumar
Bishwanath Jana (External)
K. Balaji
N. Krishna Murthy
M. Nagini (External)

Int.M.Tech/PhD (Mat. Engg.) 2008-2010

Y. Sumana Priya (M.Tech completed)
John S. Raju (M.Tech completed)
N. Krishna Murthy (M.Tech completed)
P. R. Ratan Kumar (M.Tech completed)
Safaa Najah Saud (M.Tech completed)
P. Srinivasulu (thesis yet to be submitted)

Int.M.Tech/PhD (Materials Engineering) 2009-2011

G. Ramya Sree
B. Mallesham
P. Rama Rao
Harish Ojha
K. Ravinder Reddy
T. Yashwanth Kumar
N. Somaiah
Ramesh Kumar
K. Mohan Kumar
M. Venkateswara Rao
G. Sankara Rao
K. Sreelatha
P. Chandra Sekhar

Int.M.Tech/PhD (Materials Engineering) 2010-2012

S. Kranthi Kumar
Rahul
V. Shankar Nath
V. Buchibabu
C. Praveen
D. Mohan
M. Vinitha
G. Vinothkumar
N. Syed
M. Venkatesh
M. Kamal
P. V. S. L. Narayana
V. S. M. Ramakrishna

Int.M.Tech/PhD (Nano Science and Technology) 2010-2012

S. Sriharsha
Vijay Bhooshan Kumar
P. Sampath Kumar
G. Rajitha
Petnikota Shaikshavali
D. Demudu Babu
K. Santhosh Kumar